Robot 大赛机器人


                                                       2023年大赛提供机器人平台


                                                                         

    image.png

                                                                           image.png                                        image.png


线上初赛60分以上队伍,可获取免费租赁机器人资格。参加线上初赛请点击:

2023国际自主智能机器人大赛:线上初赛 - 飞桨AI Studio (baidu.com)